obec Podhořany

Místní část Podhořany leží východně od Leštiny, v mírném svahu ve tvaru velké mísy nakloněné k jihu. Katastr obce sousedí s okresem Svitavy. Obec nemá typickou náves, obytné domy jsou rozloženy podél komunikace. Ve středu obce je vodní nádrž, kolem níž je neupravená zeleň. Pod obcí se nachází stavba kravína a na druhé straně silnice je místní hřbitov.
Obytná zástavba je tvořena výhradně přízemními rodinnými domy, bývalými statky, chalupami.

Stručná historie:

Podhořany jsou 9 km na jih od Vysokého Mýta podél silnice k Luži. První zpráva o vsi se datuje od roku 1563 spolu se zámkem Nové Hrady, k jehož panství ves patřila. V roce 1837 bylo v obci 25 domů se 145 obyvateli. Po roce 1898 nevytvořily Podhořany politickou obec a byli osadou politické obce Mokrá Lhota, kam patřily spolu s Rybníčkem, který s Podhořanami tvořil katastrální obec. V roce 1890 měla obec Podhořany 31 domů a 173 obyvatel.Podhořany patřily k okresu Vysoké Mýto až do roku 1960. Za první ČSR se staly Podhořany samostatnou politickou obcí, ale Rybníček zůstal s obcí Mokrá Lhota, která pak s Rybníčkem byla spojena 1.4. 1958 s Novými Hrady.

Nyní zde bydlí 30 obyvatel.