Úřední deska

Informace OÚ

Vyvěšeno: od 16. 3. 2020 do 16. 4. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Svoz velkoobjemového odpadu - přeložen na 26.5.2020

Vyvěšeno: od 16. 3. 2020 do 26. 5. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Výroční zpráva

Vyvěšeno: od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Jízdní řády - změna

Vyvěšeno: od 13. 3. 2020 do 13. 4. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Pozor - omezení dopravy

Vyvěšeno: od 11. 3. 2020 do 11. 4. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Zápis do 1. třídy

Vyvěšeno: od 11. 3. 2020 do 11. 5. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Zápis do MŠ

Vyvěšeno: od 11. 3. 2020 do 11. 5. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Řád veřejného pohřebiště

Vyvěšeno: od 11. 3. 2020 do 9. 6. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Informace z Pardubického kraje

Vyvěšeno: od 27. 2. 2020 do 31. 5. 2020

Informace z Pardubického kraje ...

Název dokumentu Formát Velikost

Obecní listy

Vyvěšeno: od 16. 1. 2020 do 16. 6. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet na rok 2020 příjmy - schválený

Vyvěšeno: od 31. 1. 2019 do 31. 12. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet na rok 2020 - výdaje - schválený

Vyvěšeno: od 12. 12. 2019 do 31. 12. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Vyhláška - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 9. 12. 2019 do 31. 12. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce Leština za rok 2018 - SCHVÁLENÝ ZO

Vyvěšeno: od 22. 3. 2019 do 30. 6. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Vyvěšeno: od 27. 2. 2019 do 30. 6. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Přezkum hospodaření - výkazy 12-2018

Vyvěšeno: od 27. 2. 2019 do 30. 6. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Inventarizační zpráva za rok 2018

Vyvěšeno: od 27. 2. 2019 do 30. 6. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočtový výhled do r. 2021

Vyvěšeno: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost