Kontakt

Obec Leština


 

Účetní obce - Marie Novotná  

Složení zastupitelstva:

starosta : Jan Melša 

místostarosta : Pavel Barták 

předseda kontrolního výboru : Alena Šlégrová 

předseda komise stavební a životního prostředí : Jan Holec 

předseda finančníhö výboru : Andrea Pustková 

předseda kulturní a sociální komise : Pavel Čermák 

člen zastupitelstva : Irena Kůlová 

člen zastupitelstva : Milan Fulík

člen zastupitelstva : Lubomír Štěpánek