Kontakt

Obec Leština


číslo účtu 1141646379/0800 

Datová schránka zqea4xe

IČ 00270369

Účetní obce -  Andrea Pustková tel. 469325163

Složení zastupitelstva:

starosta : Jan Melša 

místostarosta : Pavel Barták 

předseda kontrolního výboru : Alena Šlégrová 

předseda komise stavební a životního prostředí : 

předseda finančníhö výboru : Pavel Čermák

předseda kulturní a sociální komise : Andrea Pustková

člen zastupitelstva : Irena Kůlová 

člen zastupitelstva : Milan Fulík

člen zastupitelstva : Lubomír Štěpánek