Základní informace

O B E C N Í Ú Ř A D

Leština 87

539 44

Tel./fax: 469 325 163

mobil: 602 876 400
e-mail: ou.lestina@seznam.cz

www.obeclestina.cz

datová schránka zqea4xe

Počet obyvatel k 31.12.2020: 332 obyvatel


 

... Úřední hodiny OÚ ...

Po a St: 08 ºº - 15 ºº / pí.Pustková (účetní)
Út a Pá: 19 ºº - 20 ºº / Jan Melša starosta a P. Barták místostarosta

 

... Z v e ř e j ň o v a n é i n f o r m a c e ...

Úplný oficiální název povinného subjektu :

OBEC LEŠTINA

Důvod a způsob založení povinného subjektu :

SAMOSPRÁVA OBCE

Bankovní spojení :

č.ú. 114 164 63 79/0800

IČO: 00270369

  • Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí :
    Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu

 

  • Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu :
    Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.

 

Organizační složka Obce Leština :

Účetní obce - Andrea Pustková - 469325163

Složení zastupitelstva:

starosta : Jan Melša - 602 876 400

místostarosta : Pavel Barták - 736 242 858

předseda kontrolního výboru : Alena Šlégrová 

předseda komise stavební a životního prostředí :  

předseda finančníhö výboru : Pavel Čermák - 605 117 799

předseda kulturní a sociální komise : Andrea Pustková 

člen zastupitelstva : Irena Kůlová 

člen zastupitelstva : Milan Fulík

člen zastupitelstva : Lubomír Štěpánek